Inefable # 8

Inefable # 8

2017; acrylic & collage on canvas; 40 x 50 cm.

Inefable # 7

Inefable # 7

2017; acrylic & collage on canvas; 40 x 50 cm.

Inefable # 9

Inefable # 9

2017; acrylic & collage on canvas; 40 x 50 cm.

Inefable # 5

Inefable # 5

2017; acrylic & collage on canvas; 40 x 50 cm.

Inefable # 3

Inefable # 3

2017; acrylic & collage on canvas; 40 x 50 cm.

Inefable # 1

Inefable # 1

2017; acrylic & collage on canvas; 40 x 50 cm.

Inefable # 6

Inefable # 6

2017; acrylic & collage on canvas; 40 x 50 cm.

Inefable # 2

Inefable # 2

2017; acrylic & collage on canvas; 40 x 50 cm.

Inefable # 4

Inefable # 4

2017; acrylic & collage on canvas; 40 x 50 cm.

Turbinas

Turbinas

Acrylico y collage tridimensional ; 51 x 57 cm.

Tunel

Tunel

Acrylico y collage tridimensional ; 51 x 57 cm.

Ruinas

Ruinas

Acrylico y collage tridimensional ; 51 x 57 cm.

Pulgares

Pulgares

Acrylico y collage tridimensional ; 51 x 57 cm.

Cuarzo

Cuarzo

Acrylico y collage tridimensional ; 51 x 57 cm.

Huellas

Huellas

Acrylico y collage tridimensional ; 51 x 57 cm.

Hojas secas

Hojas secas

Acrylico y collage tridimensional ; 51 x 57 cm.

Cronos

Cronos

Acrylico y collage tridimensional ; 51 x 57 cm.

Acuario

Acuario

Acrylico y collage tridimensional ; 51 x 57 cm.

Colision

Colision

Acrylico y collage tridimensional ; 51 x 57 cm.

Algodon

Algodon

Acrylico y collage tridimensional ; 51 x 57 cm.

Arbol caido

Arbol caido

Acrylico y collage tridimensional ; 51 x 57 cm.

Vacio

Vacio

Acrylico y collage ; 43 x 34 cm.

Vigilia

Vigilia

Acrylico y collage ; 41 x 28 cm.

Zona alfa

Zona alfa

Acrylico y collage ; 41 x 33 cm.

Gravedad Zero

Gravedad Zero

Acrylico y collage ; 120 x 85 cm. SOLD

Viento

Viento

Acrylico y collage ; 40 x 28 cm.

Ventana secreta

Ventana secreta

Acrylico y collage ; 38 x 33 cm.

Verano glaciar

Verano glaciar

Acrylico y collage ; 60 x 60 cm.

Vestigio

Vestigio

Acrylico y collage ; 43 x 36 cm.

Tempano

Tempano

Acrylico y collage ; 32 x 26 cm. SOLD

Trafalgar

Trafalgar

Acrylico y collage ; 37 x 32 cm.

Tripoli

Tripoli

Acrylico y collage ; 41 x 28 cm.

Trono

Trono

Acrylico y collage ; 47 x 30 cm.

Tulipan

Tulipan

Acrylico y collage ; 42 x 30 cm.

Umbral

Umbral

Acrylico y collage ; 42 x 30 cm.

Turbulencia

Turbulencia

Acrylico y collage ; 40 x 28 cm.

Solio

Solio

Acrylico y collage ; 41 x 35 cm.

Gala

Gala

Acrylico y collage ; 29 x 20 cm.

Fusion

Fusion

Acrylico y collage ; 40 x 28 cm.

Fragmentos

Fragmentos

Acrylico y collage ; 35 x 32 cm.

Ocio

Ocio

Acrylico y collage ; 21 x 19 cm.

Karma

Karma

Acrylico y collage ; 42 x 30 cm. SOLD

Jubileo

Jubileo

Acrylico y collage ; 42 x 30 cm.

Insomnia

Insomnia

Acrylico y collage ; 41 x 28 cm.

Injerto

Injerto

Acrylico y collage ; 42 x 35 cm.

H2O

H2O

Acrylico y collage ; 41 x 30 cm.

Gestacion

Gestacion

Acrylico y collage ; 16 x 15 cm.

Fashionista

Fashionista

Acrylico y collage ; 43 x 33 cm.

Parpado inerte

Parpado inerte

Acrylico y collage ; 41 x 35 cm.

Polar

Polar

Acrylico y collage ; 37 x 25 cm.

Postumo

Postumo

Acrylico y collage ; 16 x 16 cm. SOLD

Porcelana

Porcelana

Acrylico y collage ; 43 x 34 cm.

Potestades

Potestades

Acrylico y collage ; 42 x 30 cm.

Purgatorio

Purgatorio

Acrylico y collage ; 41 x 35 cm.

Reflejo

Reflejo

Acrylico y collage ; 40 x 28 cm.

Rodeo

Rodeo

Acrylico y collage ; 25 x 20 cm. SOLD

Tedio

Tedio

Acrylico y collage ; 24 x 19 cm.

Sombra

Sombra

Acrylico y collage ; 40 x 28 cm.

Siesta

Siesta

Acrylico y collage ; 35 x 24 cm.

Roedor

Roedor

Acrylico y collage ; 25 x 20 cm.

Selva negra

Selva negra

Acrylico y collage ; 33 x 23 cm.

Serpiente

Serpiente

Acrylico y collage ; 41 x 35 cm. SOLD

Resplandor

Resplandor

Acrylico y collage ; 39 x 30 cm.

Expiaciòn

Expiaciòn

Acrylico y collage ; 25 x 23 cm.

Fabela

Fabela

Acrylico y collage ; 32 x 36 cm. SOLD

Eternidad 1

Eternidad 1

Acrylico y collage ; 19 x 52 cm.

Espinas

Espinas

Acrylico y collage ; 42 x 30 cm.

Eternidad 2

Eternidad 2

Acrylico y collage ; 19 x 52 cm.

Espejismo

Espejismo

Acrylico y collage ; 27 x 20 cm.

Espasmo

Espasmo

Acrylico y collage ; 53 x 44 cm.

Eclipse

Eclipse

Acrylico y collage ; 42 x 36 cm.

Cromo

Cromo

Acrylico y collage ; 22 x 19 cm. SOLD

Cronicas

Cronicas

Acrylico y collage ; 22 x 19 cm.

Cenizas

Cenizas

Acrylico y collage ; 30 x 19 cm.

Contacto

Contacto

Acrylico y collage ; 41 x 33 cm.

Denominacion

Denominacion

Acrylico y collage ; 29 x 20 cm.

Diva

Diva

Acrylico y collage ; 60 x 60 cm.

Dromedario

Dromedario

Acrylico y collage ; 43 x 34 cm.

Durmiente

Durmiente

Acrylico y collage ; 35 x 28 cm.

Cavernas

Cavernas

Acrylico y collage ; 42 x 30 cm.

Abismo eclesiastico

Abismo eclesiastico

Acrylico y collage ; 42 x 30 cm.

Amanecer

Amanecer

Acrylico y collage ; 42 x 30 cm.

Anitras tanz

Anitras tanz

Acrylico y collage ; 20 x 19 cm.

Aria

Aria

Acrylico y collage ; 42 x 30 cm.

Aromas

Aromas

Acrylico y collage ; 38 x 32 cm. SOLD

Arpegio

Arpegio

Acrylico y collage ; 32 x 26 cm. SOLD

Avalancha

Avalancha

Acrylico y collage ; 30 x 26 cm.

Bastion

Bastion

Acrylico y collage ; 42 x 30 cm.

Catacumbas

Catacumbas

Acrylico y collage ; 25 x 23 cm.